Lưu trữ

Hướng dẫn kinh doanh cá độ bóng đá quốc tế, đua ngựa và đua chó

Bộ Tài chính hiện đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một vài quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế, đua ngựa và đua chó.

Dự thảo có quy định cụ thể về điều kiện của vé đặt cược để nhận thưởng khi đã trúng thưởng. Đối với những vé đặt cược kiểu chứng chỉ: Vé đặt cược nhận thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách rời, không được chắp vá, không tẩy xóa hoặc sửa chữa và phải còn thời hạn nhận thưởng như quy định.

Trường hợp do những nguyên nhân khách quan, vé đặt cược trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để có thể xác định được hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời phải không gây ảnh hưởng đến yếu tố xác định có trúng thưởng, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược cần phải tổ chức thẩm tra để xác minh và quyết định trả thưởng hay là từ chối lĩnh thưởng cho người chơi. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch hay Tổng Giám đốc doanh nghiệp trong việc kinh doanh đặt cược theo như quy định trong Thể lệ đặt cược.

Đối với những vé đặt cược dưới hình thức dữ liệu điện tử: Doanh nghiệp kinh doanh cá độ bóng đá, đua ngựa và đua chó quyết định trả thưởng cho những người chơi trúng thưởng căn cứ vào những thông tin đặt cược bởi người chơi (ví dụ: Tên sự kiện đặt cược hoặc là mã số sự kiện đặt cược của người trúng thưởng, mã số của người chơi có tài khoản tham gia đặt cược…) sẽ được ghi lại và lưu giữ trong hệ thống doanh nghiệp so với những thông tin tại tài khoản tham gia đặt cược của người chơi đăng ký theo như quy định của Khoản 3 Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 06/2017/NĐ-CP.

kinh doanh cá độ bóng đá quốc tế, đua ngựa và đua chó

Người chơi trúng thưởng sẽ được quyền yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh cá cược giữ bí mật thông tin: Tên, thời gian, địa điểm lĩnh thưởng; địa chỉ nơi cư trú; số tiền lĩnh thưởng.

Trường hợp không có yêu cầu, doanh nghiệp kinh doanh cá cược sẽ có quyền công bố những thông tin về người chơi trúng thưởng cũng như trả thưởng để người chơi khác được biết.

Hội đồng giám sát trong cuộc đua

Các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó kinh doanh đặt cược phải có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh trước khi tổ chức hoạt động, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tài chính) nơi có trường đua ngựa, đua chó đề nghị thành lập Hội đồng giám sát cho cuộc đua.

Với cơ sở đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh trong việc đặt cược đua ngựa, đua chó, Sở Tài chính tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, những nơi tổ trường đua ngựa, đua chó phải thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua đúng như quy định.

Hội đồng giám sát cuộc đua có nhiệm vụ là phải kiểm tra những điều kiện để tổ chức đua ngựa, đua chó đúng với quy định; kiểm tra và giám sát việc tuân thủ của các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó đối với các quy định về tiêu chuẩn của trò ngựa đua, chó đua tham gia vào các cuộc đua; đăng ký danh sách đua ngựa, đua chó để sử dụng trong việc tổ chức kinh doanh khi đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó theo như quy định tại Điều lệ đua.

Kiểm tra và giám sát chặt những thông tin liên quan đến tên, mã số của ngựa đua, chó đua để có thể nhận dạng và xác định ngựa đua, chó đua khi về đến đích…

Hội đồng giám sát trong cuộc đua sẽ có quyền yêu cầu hoặc chỉ định kiểm tra đối với bất cứ con ngựa, chó đua nào tham gia cuộc đua nếu nghi ngờ hoặc phát hiện gian lận (không đạt tiêu chuẩn về trọng lượng, độ tuổi của ngựa, chó đua, dùng thuốc cấm hoặc là chất kích thích…); quyết định rút khỏi danh sách tham gia cuộc đua của ngựa, chó đua, nài ngựa sẽ được tiến hành xét nghiệm trước lúc cuộc đua diễn ra, nếu không đạt tiêu chuẩn để tổ chức cuộc đua (dương tính vì có sử dụng thuốc cấm hoặc là chất kích thích…); yêu cầu tạm dừng tổ chức đua ngựa, đua chó, trong đó có việc kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó tại trường hợp gian lận khi tổ chức cuộc đua…

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply